Inleiding

Online les betekent in SBOX Blended learning visie geen afstand tussen docent en cursist – wat terecht vaak gezien wordt als nadeel van online educatie. Essentieel in onze onderwijsmethodiek is juist het regelmatig en persoonlijk contact tussen docent en cursist.

De docent monitort de voortgang en controleert het huiswerk, en spreekt wekelijks live met de cursisten in een interactieve les waar extra uitleg gegeven wordt bij de lesstof en geoefend wordt met sprekenOnderwijsmethodiek blended learning

Blended learning kan verschillende vormen aannemen. Wilfred Rubens3 noemt de volgende opties:

  • Een mix tussen online en face-to-face leren.
  • Een mix tussen synchroon en asynchroon leren.
  • Een mix tussen zelfgestuurd en gestuurd leren.
  • Een mix van deze combinaties.

VideoEdu combineert de varianten 1 en 2. Hoewel de cursussen volledig online zijn, is er in de interactieve les sprake van face-to-face les. De cursist krijgt op een vast moment in de week, tegelijk met de andere cursisten in zijn haar groep, een live les en een interactieve les en kan voor de rest zelf bepalen wanneer hij de extra leerstof tot zich neemt en de oefeningen doet.

Onze onlinesystemen zijn gebaseerd op de nieuwste technologieën die wereldwijd voor Blended learning en voor MOOC’s (Massive Open Online Course) worden gebruikt.

Cursusonderdelen

Om een goed beeld te krijgen van wat een cursist binnen een blended learningcursus van DigitalEdu doorloopt behandelen we hier de verschillende cursusonderdelen binnen een reguliere online taalcursus.

Live uitgezonden lessen

Op basis van deze methode geven gecertificeerde docenten een klassieke, klassikale les die op een vast moment in de week wordt uitgezonden. Voor het met succes afronden van een lesweek is het bekijken en begrijpen van de Live Les noodzakelijk. Na uitzending wordt een kopie van de les in de videobibliotheek geplaatst, waardoor de cursist de uitzending op elk gewenst moment opnieuw kan bekijken.

Oefeningen & Tentamens

In de online leeromgeving maakt de cursist oefeningen en toetsen naar aanleiding van de in de Live Les & video les aangeboden leerstof. Er is een grote verscheidenheid aan oefen en examenvormen beschikbaar, van een eenvoudige single-answer-multiple-choice waar de cursist direct ziet of hij het juiste antwoord heeft gekozen tot volledig open schrijft- of inspreekoefeningen die door de docent worden nagekeken. De docent monitort de voortgang van de cursist aan de hand van de resultaten van deze oefeningen.

Webinar sessies

Als docent krijgen we de vrijheid om uw studenten te verzamelen in de webinarruimte en live webinars efficiënt en comfortabel te hosten. U kunt de Webinar sessie toevoegen aan de tijdlijn en de studiewijzer van uw studenten voor ieder cursus.

Studiewijzer

Met behulp van een gestructureerde studiewijzer doorloopt een cursist wekelijks de hieronder beschreven vaste cursusonderdelen. De studiewijzer vertelt de cursist exact wat elke week gedaan moet worden en in welke volgorde.

Rapporten en statistieken

Rapporten en statistieken die logisch zijn Eenvoudige en begrijpelijke analyses over alles wat er gebeurt in uw e-learningomgeving.

Videolessen

Add zelf opgenomen losse video’s to your. Deze video’s kan ook toevoegen aan de videobibliotheek en kunnen altijd bekeken worden.

E-Boek en Documenten

Per cursus kunt extra documenten of e-boek toegevoegd. Deze kunt u ook als leraar en waar gewenst is toevoegen aan de studiewijzer voor de cursist.

VideoEdu heeft een grote technologische voorsprong op het gebied van Blended learning. Bij veruit de meeste Online educatie is zelfstudie de kern, zonder tussenkomst van een docent. Ons Blended-learning-systeem integreert diverse werkvormen, waaronder videolessen, interactieve lessen en een veelheid aan oefenmethodes. De leeromgeving is daarmee veel rijker dan simpelweg een ‘boek-in-een-browser’. Alle denkbare media worden gebruikt om de lesstof aan te bieden. Alles komt samen in de ‘virtual classroom’, waar de leerstof in praktijk wordt gebracht en wordt geoefend. Er is veel en vaak persoonlijk contact tussen docenten en studenten, wat een belangrijke factor is in het succesvol zijn van (online) onderwijs.


3 Paula van Kempen, Jules Pieters & Joke Voogt, ICT in het Moderne Vreemde Talenonderwijs, 20134 Colucci, E., Muñoz, J. C., & Devaux, A. (2017). MOOCs and free digital learning for the inclusion of migrants and refugees: A european policy study. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 1841 96-103.5 Nakhaie, M. R. (2018). Service needs of immigrants and refugees. Journal of International Migration and Integration, 19(1), 143-160. doi:10.1007/s12134-017-0534-0